wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Co to jest ekologiczne produkty? Jak sprawdzić czy produkt jest ekologiczny?

Żywność ekologiczna to określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego. 
W takim rolnictwie nie używa się nawozów sztucznych i pestycydów.Produkty ekologiczne można rozpoznać po ich etykietach, na których umieszczone są słowa „ekologiczny”, „bio”, „eko”, oraz unijne logo produkcji ekologicznej. Tylko takie oznakowanie produktu daje gwarancję jego ekologicznego pochodzenia.

altaltalt
Czytaj więcej
Kontakt
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTML
Statystyka
  • Ilość produktów: 36
  • Ilość kategorii: 5
  • Aktualnie klientów na stronie: 16
  • Sklep odwiedziło: 37860 klientów
  • Sklep działa od: 03-11-2022

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego : wojtowiczbioeko.pl

§ 1 Informacje ogólne                                                                                                                                                                             
Sklep internetowy działający pod adresem : wojtowiczbioeko.pl  prowadzony jest przez firmę: Ekologiczne P.P.H.U. BIO-EKO Marian Wójtowicz   wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8191034390, REGON 691426985                                                                                                                      
§ 2 Definicje
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy 
: wojtowiczbioeko.pl

Sprzedawca – Marian Wójtowicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ekologiczne P.P.H.U. BIO-EKO Marian Wójtowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8191034390, nr REGON 691426985, Tułkowice 57 , 38-124 Wiśniowa.

§ 3 Kontakt ze sprzedającym
1. Adres pocztowy: Tułkowice 57 , 38-124 Wiśniowa
2. Adres e-mail: biuro@wojtowiczbioeko.pl
3. Telefon: 663520331, 17 2766276

§ 4 Składanie zamówień                                                                                                                                                                               
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.                                                                                2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.                          3. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.                                                                                                                                                                                                        4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.                            5. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.                                                                                 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.                                                 7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.                                                                                                                                     

§ 5 Koszty i termin wysyłki                                                                                                                                                                            
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.                                                                                                                                                                                     2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 3 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).                                                                                                                                                                                3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.                                                                        
§ 6 Płatności                                                                                                                                                                                                    
1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.                                                                                                                      2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.                                                                                                                                                                                      3. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.                                                                                                                   

§ 7 Procedura reklamacji                                                                                                                                                                               
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres  biuro@wojtowiczbioeko.pl  w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.                                                                                                                                                           2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.                                                                                                                                                  3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.                                                                                                                                                                                 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu.                                                                                                                                                                                                     5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi sprzedawca towaru.                                                                                     6. W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.                                                                                                                                             7. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.                                                                                                                
§ 8 Zwrot towarów                                                                                                                                                                                         
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.                                                                                                                                         2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.           3. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@wojtowiczbioeko.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres  Tułkowice 57 , 38-124Wiśniowa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.                                                       4. Sklepu zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów.                                                       5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów.                                                                                                                        6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.                                                                                                      7. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.                                                                                         
§ 9 Zwrot pieniędzy                                                                                                                                                                                         
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.                                                                                                                                                                                                         2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.                                                                                                                                                                                        
§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych                                                                                                                    
1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.                                                                                                                                                                            
§ 11 Postanowienia końcowe                                                                                                                                                                         
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.                                                                                                                                                                        2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)                                                                                                                  3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.                                                                                                     

Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                              
Zgłoszenie reklamacyjne sporządzone w dniu ...............                                                                           
1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................                                                  
2. Adres: ...........................................                                                                                                         
3. Data dokonania zakupu: ...........................................                                                                            
4. Nazwa towaru: ...........................................                                                                                           
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................                                                                   
6. Cena brutto: ...........................................                                                                                                
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................                         
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................                                              
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................                                                                                                                       
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru):
..............................................................................................................................................       Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.                                                                                                                    Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy                                                                     .

.......................................................                                                                                                  (czytelny podpis Klienta)                                                                                                                              

Załącznik nr 2                                                                                                                                    
Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy) dane firmy .............................................................
................................................................................................................                                              
email: ........................
Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
...................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
. ..............................................................................................                                                                  
numer zamówienia ..........................................                                                                                       
Data zawarcia umowy to ........................................................                                                             
data odbioru ....................................................                                                                                                 
Imię i nazwisko ............................................                                                                                                            
Adres .......................................................................................                                                                           
Data …………………..

.........................................................................................
(czytelny podpis Klienta)

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu